Lego Serious Play

I mandags legede jeg med lego klodser. Som et udviklingsværktøj. Vi har nok alle leget med Lego, men at det også blev brugt til at skabe fælles forståelse mellem mennesker, til at optimere ørkesløse møder og til teambuilding, havde jeg ikke prøvet før.

Stjerneskibet var Robert Rasmussen, der de sidste 10 har været udvikler af Lego Serious Play, kommet for at introducere metoden. Og det var både sjovt, udviklende og havde rigtig mange positive aspekter, som man kan facineres af.

Konceptet bygger på følgende 3 aspekter:

  • Leg – leg, defineret som en afgrænset, struktureret og frivillig aktivitet, der involvere fantasien. Den er afgrænset i tid og rum, baseret på regler og aftaler mellem deltagerne, uafhængig af autoritære personer og med aspekter af kreative fantasifulde visualiseringer
  • Socialkonstruktionisme – baseret på ideer af Seymour Papert, som igen bygger på konstruktivistiske teorierne af Papert’s kollega Jean Piaget. Papert argumentere for at læring sker, specielet når deltagere er engageret i at skabe produkter, som f.eks. sandslotte, maskiner, computerprogrammer eller bøger.
  • Visualisering –  hvilket vil sige, at kunne beskrive noget imaginært, at skabe noget i fantasien og at udfordre det eksisterende med noget andet.

Lego Serious Play, udfordre alle 3 aspekter og kan bruges til det der kaldes strategisk visualisering – kilden til nye ideer og strategier i organisationer.

YouTube Preview Image

Fandt denne video som visualisere metoden.

Det interessante er, at bruge klodser som afsæt for billeddannelser, der skal italesættes. Klodsernes form eller sammensætning, er egentligt underordnet. Lego ‘klodser’ fantasien igang. Men det har vi jo altid vist. Os der legede med lego som børn, og egentlig savner muligheden for at forsvinde ind i den facinerende fortryllende fantasiverden igen. Der hvor alt kan ske og en gul klods kan nedkæmpe en flydende rød klods med klodser på.

This entry was posted in Generel. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *