Innovation Camp del 4 – drejebogen

Hver camp sin drejebog.

Specielt når man er mange procesledere involveret, er en drejebog et must. Formelt set er mit største arbejde som camp master, at udarbejde en drejebog på forhånd. På denne camp i sidste uge, samledes vi alle procesledere dagen før og brugte ca 6 timer på at gennemgå drejebogen og forberede camp’n. De procesledere der var med her, havde aldrig prøvet det før. Så drejebogen blev på en måde deres livline, når først camp’n gik igang.

Rollerne vekslede under camp’n mellem proces i grupperummene hvor de enkelte procesledere var på, og samlinger i et stort lokale hvor jeg overtog ledelsen. Hvis man som os, har mulighed for at kunne skifte lokale til de forskellige dele er det ideelt. Ellers kan man også gennemføre det hele i f.eks. en stor hal.

Hele processen styres ved at give “en opgave – en deadline” af gangen. Det giver mulighed for deltagerne til at fokusere, dvs blive motiveret.  Og for proceslederne til at time processens udvikling, så man parallelt kan køre flere grupper samtidig, i samme tempo – og med samme energiniveau.

Jeg forsøgte denne gang at tage afsæt i den nyudgivne camp-guide. Dvs mange af aktivitetsforslagene er hentet fra camp-guiden og drejebogsforslaget er der skelet til. Du kan se min drejebog her:

Drejebog AØ InnovationCAMP2010

Når først processen køre bliver der lavet om på mange detajlting. Men i store træk følges drejebogen. Jeg har tit villet revidere drejebogen efter mine camp’s, da der altid dukker knald gode proces-ideer op undervejs som bliver effektueret. Men det har jeg aldrig fået gjort. Så drejebogen her er den der blev kreeret får camp’n og ikke nødvendigvis  præcis den gennemførte 😉

Hvis du selv står og skal gennemføre en camp, vil jeg meget gerne give dig feed back på din drejebog inden afvikling. Som sagt så er hver camp unik. Rammerne, ressourcene, deltagerne m.m. er aldrig de samme. Derfor kan vi kun inspirere hinanden ikke  kopiere. Send dit drejebogsforslag til mig og vi kan tage et telefonmøde eller lignende. Du er mere end velkommen.

This entry was posted in Camp's. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *