Mindfullness – kreativitetstræning eller …?

Den vestlige udgave af meditation kaldes mindfullness. Målet med mindfullness træning er at opnå så stor tilstedeværelse i nuet som muligt. Kreativitet fremmes af evnen til tilstedeværelse!!

Mindfullness er ikke kun en kognitiv aktivitet. Jon Kabat-Zinn, udviklede i 1979 metoden som et 8 ugers program han kaldte  Mindfulness-Based-Stress-Reduction (MBSR) på University of  Massachusetts Medical Center. MBSR har siden da været underlagt en hel række videnskabelige undersøgelser, som gennemgående har vist positive resultater (kilde).

MBSR blev udarbejdet i et forsøg på at skabe en bedre livskvalitet for en gruppe patienter, som sundhedsvæsenet ikke kunne tilbyde mere hjælp. Patienterne led af stress, smerter og forskellige former for kroniske sygdomme. I dag har tusindvis af mennesker gennemgået programmet, og det har vist sig at have haft og har betydning for rigtig mange af deltagerne. Og forskningen har vist at også deltagernes evne til problemløsning og kreativitet steg. Specielt hos børn i skolealderen!!

For en dybere oplevelse og forståelse af Mindfullness vil jeg anbefale denne timelange letion af Jon Kabat-Zinn på Google. Han guider en praktisk meditation seance, så sæt den igang og få en oplevelse udover det sædvanlige.

YouTube Preview Image

Vores hjerne er en stenalderhjerne siger han. Skabt til “surviving by doing something. But surviving can only be done by observing and being aware”. Som han siger er mindfullness “more about being than doing”. Og  hvis vi kan bringe being og doing sammen vil doing blive meget mere meningsfuld og kreativt.

Et par andre citater fra videoen er:

  • Meditation er en kærlighedsakt – det hjælper at være tilstede. Du er altid ‘her’, der er ikke noget ‘der. Meditation er som at stemme sit instrument inden du skal bruge det, så du kan præstere optimalt. 
  • Hvor kommer radikale opfindelser fra – de kommer ud af menneskers tanker på basis af tilstedeværelse og ofte som glimt ex under bruseren.
  • De fleste mennesker kender fornemmelsen at være i en konkret sammenhæng, og i vores tanker at være et andet sted: Køre i bil, og pludselig blive overrasket over at være kørt så langt. Eller at sidde med en tom kop foran sig, og være i tvivl om det er en selv der har drukket en kop kaffe eller ej.
  • Indenfor terminologen taler man om at være i doing mode og i being mode. Når man er i doing mode følger man de tanker, der dukker op i hovedet. Man bevæger os fra den ene aktivitet til den anden. Når man bliver stresset er man styret af sine tanker, og mister evnen til at vurdere om de enkelte tanker er relevante eller ej. Man får nemt fornemmelsen af ikke at kunne følge med, og bliver overvældet og mister evnen til at huske og at kunne samle sig om det man er i gang med. Når man er i being mode har man fuld opmærksomhed på sin tilstedeværelse fra øjeblik til øjeblik. Når man i being mode får tankerne opmærksomhed.

Jeg praktisere selv den oldnordiske meditationsform ‘udesidning’, og kan genkende de samme aspekter af tilstedeværelse og ‘awarness’, som Jon Kabat-Zinn her snakker om. Uden tvivl noget der kan blive meget relevant for læringsmiljøer og kreativitets træning. Lad os senere dykke mere ned i meditaion.

På Google University fandt jeg en anden lektionsvideo, hvor en meditationsforsker forklare mindfullness (MBSR) ud fra en mere neurologisk aspekt. Den tager 45 minutter, men giver et fantastisk indblik i hvordan videnskaben idag forklare mediationens succesfulde resultater:

YouTube Preview Image

This entry was posted in Generel. Bookmark the permalink.

One Response to Mindfullness – kreativitetstræning eller …?

  1. Tia says:

    I absolutely love meditating! I never believed in it before I gave it a shot… I wish everybody would give it a chance. In the beginning I just felt a bit more aware of my thoughts and was amazed that this feeling stayed with me the whole time or at least a few days. Now I enjoy it every day!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *