007 James Bond – den kreative ’traceur’

Nu ved jeg det. James Bond dyrker selvfølgelig parkour. Dem der dyrker parkour, kaldes traceurs.

Jeg er James Bond fan. Man har altid formået at fremstille ham som estremt kreativ. Med en kreativ “Body, Mind og Spirit”. Og som gammel gymnast med kreativitet som arbejdsområde, tændes jeg af parkour. I Casino Royal starter han op med 100% parkour. Fedt.

YouTube Preview Image

Træningsformen er oprindelig udviklet af George Herbert og brugtes til at træne franske soldater der opererede i den vietnamesiske jungle. Naturel method blev metoden kaldt. For 8 år siden blev en fransk knægt inspireret af sin officer far til en ny bevægeform: “parkour“, der gik ud på at kunne komme fra A til B på den korteste og mest behændige måde. Det foregik i franske parker. Deraf navnet. Parkour har siden spredt sig som en virus.

Free Running  er en afart, og udviklede sig fra parkour. Free running går ud på at udnytte rummets indretning, til nye bevægeformer og ikke nødvendigvis for at komme fra A til B hurtigst, kortest. Idealet i Free Running er fuldstændig kreativ bevægelsesfrihed, der til fulde udnytter rummets genstande som stimuli. Dvs som horisontal inspiration.

Kroppen er natur. Tilstede i nuet. Vores hjerne er oftest et andet sted end her og nu. Hjernens tankevirksomhed svinger imellem NUET og FEMTIDSBILLEDET. Den generere ustandselig ideer til “hvad vi nu skal lave”, men kan forstyrres i den beskæftigelse af kroppens tilstedeværelsen/nærvær. Forstyrrelser som påvirker kroppens hjernefunktion til radikal nytænkning er interessant for forståelsen af kreativitet. Måske til træning af kreativitet, hvis vi forstår mekanismerne tilstrækkelig. 

Kreative bevægelser der udnytter rummets indretning, genstande og former som stimuli, må uvilkårligt også træne kognitiv kreativitet. Eller Horisontal tænkning om man vil. Koblingen imellem tilstedeværelse i NUET // Nærvær, og hjernens forestillingsevne, dvs evne til idegenerering, er mit fokus i øjeblikket.  

Den nye bevægeform har forankret sig i Danmark i bl.a. street movement bevægelsen. Se bl.a. deres trailer om “kroppens eget sprog”. Street movement bevægelsen supportes af bl.a. Gerlev Idrætshøjskole og deres Center for leg og bevægelseskultur. I sidste uge havde jeg en blog fra Ollerup Gymnastikhøjskole hvor jeg påstod gymnaster ikke var specielt kreative, da deres bevægelsesform ikke virkede specielt fri. Putter du dansk gymnastik ind i en parkour kontekst, og på den måde udnytter deres bevægelser kan der kommer noget spændende nyt ud af det. Måske endda en videreudvikling af den frigørelsesproces gymnastikken (Den levende handling – Niels Bukh) var udtryk for for 90 år siden. Måske en ny James Bond inspirerede kreative gymnast. Sæt kroppen fri, og måske også hjernens kreative potentiale.

En af de grupper i DK, der bruger parkour konsulentmæssigt er Team JiYo. Bl.a. til teambuilding. De ønsker at inspirere til at se muligheder frem for begrænsninger, via frie bevægelsesformer som parkour og free running. Deres portal ser ud til at være rig på inspirerende videoer m.m.

YouTube Preview Image

Kan vi bruge rummets genstande som stimuli, ligesom parkour//free running gør det. I parkour er rummet typist urbant. Men det kunne også være naturen som rum. I parkour stimuleres til bevægelse, men måske kan bevægelse og ide-generering som en kognitiv aktivitet kombineres. Dvs vi bruger stimuli fra rummet til horisontal tænkning. Måske i fri bevægelse. Altså med afsæt i princippet bag 3D cases, hvor vi laverøvelser for både “body, mind and spirit”.

This entry was posted in Generel. Bookmark the permalink.

One Response to 007 James Bond – den kreative ’traceur’

  1. Found your Website on google, will come Back and read more. Thanks, please visit my Blog.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *