Karl Duncker – pioner forsker i kreativitet

Karl Duncker påviste allerede i 1935, at vejen til løsningen af et problem, hvor man ikke kan trække på tidligere erfaringer, går gennem en række ofte absurde løsningsforslag, hvor de uanvendelige efterhånden sorteres fra. Karl Duncker antydede hermed en metode til kreativt procesarbejde som blev formaliseret senere via brainstorming metoden. Men indenfor kreativitets forskning (forskning i menneskers evne til problemløsning), var Duncker den første der satte forsøg op.

Hans ‘stearinlys forsøg’ er gået over i historien som det første forsøg der påpegede ‘ud af boksen tænkning’ som en kreativ tænkemåde,

Dunckers stearinglys forsøg:

Du skal (som forsøgperson) fastgøre stearinlyset til væggen. Du får en æske tegnestifter, en pakke tændstikker og et stearinlys (se figur A).

Værs’ go – hvad vil du gøre?

(løsningen gives for neden på bloggen)

Duncker påviste at vores evne til problemløsning var svækket p.gr.a. de mønstre og ideer vi allerede havde om tingenes funktionalitet. Han kaldte det ‘funktional fixedness‘. Det som De Bono i 60’erne beskrev som menneskers unike evne til at danne tanke-mønstre.

Problemløsning, eller som Druncker kaldte det “produktiv tænkning”, er den form for tænkning vi idag benævner som ide-kreativitet. Eller som moderne forskere kalder det: “evnen til at komme med nye og relevante løsninger på problemstillinger”.

Druncker lagde i 30’erne og 40’erne grundstenen til forskning indenfor kreativitet. Og forsøget med ‘stearinlys problemet’, var en af de første. Forsøget er siden gentaget flere gange og udvidet. En af de interessante nye forsøgsresultater  kan vi måske lærer meget af: “hvis man prøver at motivere forsøgspersonerne med en økonomisk gevist, hvis de løste problemet, blev de 3,5 minut langsommere, end dem der ikke fik den information”. 

Tænk over det!!!

Karl Dunckers forsøg påviste her lige pludselig noget helt andet. Nemlig hvad kreativitet havde med motivation at gøre. Hvis du har ca 16 minutter kan du se et interessant indlæg her om Karl Dunckers forsøg og morivationsfaktorer:

klik ind  ((((((((((    MOTIVATION og KREATIVITET    ))))))))))) se den

Duncker fandt i ‘stearinlys problemet’ at deltagerne forsøgte at stikker lyset fast direkte på væggen med tegnestifter. Eller lime det fast ved at smelte det.  Kun få forsøgspersoner kom på den tanke at bruge kassen med tegnestifter som lysestage og fastgøre den på væggen med tegnestifter. I Duncker’s terminologi var forsøgspersonerne “fixated” i kassens normal funktion, som en beholder til tegnestifter. Og de kunne ikke re-konceptualisere den, så den også kunne løse problemet. De var ramt af mønstertænkning, og manglede evnen til horisontal tænkning.

Men selvom vi har brug for nytænkning til løsning af en kontinuert strøm af udfordringer, og der findes gode metoder der træner det, er det svært at få den tænkning spredt. Ihvertfald ifølge de Bono, som deler sine frustrationer her:

YouTube Preview Image

This entry was posted in Forskning i kreativitet, Speakers og netværkskontakter. Bookmark the permalink.

One Response to Karl Duncker – pioner forsker i kreativitet

  1. Pingback: Kreativ forskning | Janelleandaj

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *