Lean og kreativitet

Lean Management er nok det eneste management system, mig bekendt, som systematisk leger med kreativitet som en central ‘driver’. Kaizen, kaldes det Lean-værktøj. Kaizen er japansk og betyder noget i retning af ‘løbende forbedringer’. Og målet med Kaizen er dels at få ideer der kan forbedre, og dels at dele viden til gavn for målopfyldelse.

Som innovationsbegreb kan Kaizen kaldes ‘inkremental innovation’. Altså innovation som består af små, kontinuerte nøk. Forbedringer, forbedringer, forbedringer. En slags sund fornuft sat i system, vil nogle sige.

Men Kaizen står ikke alene. Den linkes sammen med ‘Målstyring’. dvs at sætte sig mål og registrere hvor langt man når ift målene.  Opfølgning, opfølgning, opfølgning.

Jeg har gode erfaringer fra større landbrugs-virksomheder hvor vi har implementert “LeanLight” – en simpel udgave af Lean.

“LeanLight” er en spændende sammenblanding af kreativitet og effektivitet. Kaizen og målstyring.

Energi er en drivkraft, også blandt mennesker. Og der hvor energien skabes er ved de kreative Kaizen møder. Hvis man vel at mærke, får dem til at blive kreative og energifyldte. Hvis det ikke lykkes, er det min fornemmelse at Lean hurtigt opleves som et system der skal læres for systemets og effektivitetens skyld. Og ikke for arbejdsglædens skyld. Og så bliver tingene hverken effektive eller sjove.

Lean sætter fokus på værdi for kunderne, minimering af spild og flow igennem virksomheden. Dreven frem af målstyring og kaizenmøder. Spild opgøres i 7 forskellige spild-typer:

I den følgende tid vil jeg komme lidt mere ind på Lean , Kaizen og kreative møder. Er der andre som har erfainger med Lean og en oplevelse at dele?

(slides fra Sofie Hammerskov, leankoordinator)

This entry was posted in Modeller. Bookmark the permalink.

One Response to Lean og kreativitet

  1. Pingback: Kaizen møder | Dansk Landbrug 2.0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *