Slut på EU året for Kreativitet og Innovation

Hvad betyder kreativitet for lærere i Europa? 

Create. Innovate. Grow.  – det var slogan for Det Europæiske År 2009 for Kreativitet og Innovation. Ved en afslutningskonferencen den 16-17. december i Stockholm, blev resultatet af en undersøgelse blandt 12.000 lærere offentliggjort.  Et par figurer har jeg prøvet at få klippet ind på bloggen her. Hele rapporten kan tydeligere ses HER

Hvis jeg skal prøve at samle indtrykkene fra figuren i et statement lyder det sådan: “Kreativitet kan implementeres i et hvert fag og enhver kan lære at blive kreativ”. Det lyder godt – men hvorfor pokker gør de det så ikke!!!

Lærer lærere at lære andre om kreativitet?

Ifølge undersøgelsen så gør de. Og her hopper min kæde af. Jeg er jo selv lærer. Man skal også vide at ud af de 12000 lærere der har bidraget til undersøgelsen er Grækenland og Italien væsentligt overrepresenteret. Og Danmark er slet ikke med, p.gr.a af for få respondenter. Og af de lærere der har deltaget er langt den største del engelsklærere. Hvordan engelsk grammatik og kreativitet hænger sammen har jeg svært ved at se. Men ikke nok med det. Den næste figur viser at ca 66% af EU’s lærere mener de bliver uddannet i innovative pædagogikker eller metoder. Lige hvad det curriculum består af, kunne være sjovt at vide. Og om det smitter af på skolekulturerne.

Litteraturen og forskning  viser at kreativitet og innovation kan trænes og forbedres via træningsmetodikker. Jeg har dog kun set det praktiseret få steder i uddannelsesmiljøet. Og oftest af lærere som ikke er specielt uddannet, men mest af alt har lyst til at bryde mønstrene og ekperimenterende med noget nyt. De blir fremtidens helte. Det er jeg ikke i tvivl om. Men vejen er stadig tornet.

Men nok om denne undersøgelse som kan studeres nøjere HER. Selvom den ikke er representativ så er det interessant at den overhovedet udføres. Og et klart tegn på at kreativitet er på vej ind på den politiske dagsorden og på skemaerne.

This entry was posted in Generel. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *