Hereuka!! – og horizontal tænkning

Hvordan får vi den genielle ide?

Udtrykket “Hereuka!”, forbinder vi idag med dette pludselige klarsyn. Fremkomsten af den grænsebrydende tanke. Ideen!

I antikken skete det, at en splitternøgen og aldeles våd mand løb ud på den befærdede gade og råbte højt: “Hereuka! – Jeg har fundet det!” Var han skør? Eller var han kommet i besiddelse af en kostelig skat?

Nej, det var Arkimedes, som ved en pludselig indsigt havde fundet løsningen på det problem, som længe havde optaget ham. Tyrannen i Cyracus havde bedt ham finde en måde at kontrollere på, om en kongekrone var af rent guld eller blot en metalefterligning.

Det centrale i denne problemstilling er at afgøre vægtfylden af det metal, kongekronen er lavet af. Vægten kan bestemmes på simpel vis ved vejning, hvorimod fylden (rumfanget) var langt vanskeligere at definere præcist. Arkimedes indså i forbindelse med sit bad, at hans egen krops rumfang måtte være det samme, som rumfanget af det vand, som hans legeme fik vandstanden til at stige.

Dette er et eksempel på, hvorledes løsningen af et problem konkret bliver til i dagligdagen langt borte fra guld, kongekroner og tyranner. To tankebaner – eller vidensfelter – havde krydset hinanden. Den ene en videnskabelig (vægtfylde), den anden en dagligdags, nemlig at man ikke skal fylde badekarret helt op, når man bader, for ellers vil vandet løbe over.

James Watt som opfandt dampmaskinen, fik idéen i sit køkken, hvor han betragtede det vibrerende låg på en kogende gryde. Bogtrykkerkunstens opfinder, Gutenberg, som havde den ædle tanke at ville mangfoldiggøre biblen, fik sin idé til bogtrykket, da han iagttog vinbøndernes druepresse.

På samme måde var det en gåde for Newton, at planeterne ikke blot fortsatte deres bane langt ud i universet, men stedse kredsede om hinanden. At masser tiltrækker hinanden, gik først op for ham i et illuminativt glimt, da han i en pause fra sin problemløsningsproces –  og i forbindelse med en spadseretur i haven – så et æble falde til jorden. I dette øjeblik krydsede den videnskabelige og dagligdagens matricer hinanden, og basisgrundlaget for problemløsningen var skabt.

Det mest markante ved geniale videnskabelige opdagelser er, at den endelige løsning på problemet synes at foregå helt udenfor den pågældende forskers bevidsthed. Ved en udforberedt kobling af to former ´for viden fra hver sin faglige verden.

Det er denne form for koblinger vi fremprovokere når vi med 3D cases træner horizontal tænkning på Den Kreative Platform. Træner ja. Måske tror vi at det kun er visse personer der kan tænke kreativt. Dvs horizontalt og grænsebrydende. Nej, faktisk kan det trænes, og forbedres. Og forbedres. Og forbedres.

I spillet der høre til Den Kreative Platform, findes 3D cases som træner horizontal tænkning. Nedenfor vises et par stykker der høre til 3D casen: “Ting Mødes”. Øvelsen kan udføres med mange andre ting, og på mange andre måder. Men prøv at sætte din fantasi og kreative tænkning på prøve med disse par øvelser:

This entry was posted in 3D leg, Generel. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *