Den Kreative Platform og hjernen

Den Kreative Platform bygger på Tryghed, Motivation, Koncentration og Viden. Med andre ord en tilstand hvor deltagerne er fuldstændig trygge med hinanden og situationen. Er motiverede og har lyst til at deltager fuldt og helt. Kan koncentrere sig helt og holdent om processen uden forstyrrelser. Og kan dele viden uhæmmet. Når det er til stede blomstre kreativiteten. Modellen tegnes som 4 søjler der bære platformen. En god metafor. Og de 4 valgte søjler giver mening når man begynder at arbejde med 3D cases der netop fremme de 4 tilstande,

DKP søjler

Tidligt i mit arbejde med Den Kreative Platform valgte jeg dog at erstatte to af søjlerne med to andre begreber. Motivation erstattede jeg med Engagement. Og Koncentration erstattede jeg med Flow.  Jeg tror jeg mener det samme som modellens forældre Søren Hansen og Christian Byrge , men i min kontekst faldt ordene nemmere at forklare og levendegøre. Definitionen på engagement udvidede jeg til at omfatte lyst og selvtillid. Ligesom jeg udvidede begrebet flow til at være den tilstand af koncentration som hjerneforskerne kaldte Flow. Altså at lade sig opsluge fuldstændig af sit fokus. Lige som Robert Pirsig beskriver i bogen “Zen og kunsten at vedligeholde en motorcykel”. Men derudover vurderede jeg også de 4 tilstande som ikke jævnbyrdige. Med Tryghed som den fundamentale tilhørende krybdyrhjernen. Engagement og Flow som metale energitilstande i det limbriske system og viden som en frontallap aktivitet. Jeg tegnede den ligeledes lidt anderledes ud fra min vægtning. Se nedenfor. Jeg søger at få dokumenteret denne sammenhæng med hjernen. Er der nogle som kan kommentere på det?

Den Kreative Platform Brain

Fra Hans Henrik Knoop har jeg hentet nedenstående slide der simpelt skitsere hjernens 3-deling, i relation til menneskers drivkræfter. Måske er opdelingen for simpel ift den eneste forskning på området, men  kan man forstå søjlerne i Den Kreative Platform i denne kontekst?

Hans Henrik Knoop

This entry was posted in Generel. Bookmark the permalink.

2 Responses to Den Kreative Platform og hjernen

  1. Christina i NZ says:

    Det er jo næsten/måske et tre-dimensionelt værk du arbejder med her. Lidt som ‘Rubik’s Cube’ med tryghed inde i midten, og viden som det yderste lag. Jeg tænkte først på cirkler, men gik hurtigt videre til de tre dimensioner fordi det muliggør forbindelser og bevægelse fra et koncept til et andet uden nødvendigvis at røre andre, men med viden der har tryghed etc. som basale og nødvendige elementer. Ved ikke om jeg vrøvler her, det har været en lang og varm dag… Spændende blog i øvrigt!!

  2. Pingback: Den Kreatve Platform vs Kie-modellen | Tyge Mortensen .....blogger

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *