Fokus på sammenhængskraft i en afdeling

“Hvordan styrkes sammenhængskraften” var den udfordring Videncenter for Svineproduktion, Skejby (VSP Skejby) havde givet sig selv i sidste uge. Vi brugte 4 timer på ‘Den Kreative Platform’ til at konkretisere nogle ideer der skulle implementeres efterfølgende. VSP Skejby, som er en afdeling under det samlede Videncenter for Svineproduktion (Dansk Svineproduktion), tager sig primært af rådgivningsaktiviteterne i virksomheden. VSP Skejby servicerer blandt andet det samlede netværk af lokale svinerådgivere. De 10 specialister er samtidig en del af Danmarks største rådgivningsvirksomhed (Dansk Landbrugsrådgivning).

Billede 084

I denne proces prøvede vi at arbejde med det lidt brede begreb ‘sammenhængskraft’, for at fremme mere tværfaglighed. Den Kreative Platform er anvendelig her. Modellen går ind og sætter fokus på sammenhængskraften imellem aktører i en organisation/gruppe. Sammenhængskraft i den forståelse at viden deles uhæmmet imellem aktørerne. Uhæmmet videndsdeling opstår kun hvor der er absolut TRYGHED i gruppen, ENGAGEMENT og mulighed for FLOW (koncentration om opgaveløsning).

Jeg prøvede for første gang i en proces at forlade en gruppe midt i en øvelse, de selv skulle samle op på dagen efter. Når tiden bliver knap i en proces, kan man enten vælge at speede op og dermed drive processen hurtigere, eller man kan vælge at stoppe tidligere. Jeg valgte det sidste. Midt i en øvelse vi kalder Ide-stafetten. Tiden var gået. Deres næste programpunkt (gastronomisk teambuilding) ventede.

Idestafetten er en kendt metode til ideudvikling og videndeling imellem medlemmer i en gruppe. Øvelsen er tilpas konkret, så jeg vurderede at det var overkommeligt for gruppen selv at fortsætte. Gruppen var i forvejen godt sammentømret af den 4 timers proces, så der oplevedes en form for flow – og dermed lyst til mere flow. Dagen efter tog de bolden op , færdiggjorde øvelsen, prioriterede ideerne og besluttede at sætte 3 af dem i værk umiddelbart. Sådan.

Billede 086   

Billed: Idestafetten i fuld gang, lige før jeg afbryder og træder ud.

 

Idestafette mødte jeg for mange år siden da Gitte Balslev (http://millerquest.dk/) på inspirerende måde kørte en idegenereringsproces på en www.kubuscamp.dk . Hun er uddannet kreakonsulent fra http://www.kreaconsult.dk/ og måske kommer øvelsen fra Keld Petersen selv. Ihvertfald en kanon simpel øvelse alle nemt kan lære at anvende. Jeg har set en anden udgave fra Finn Kollerup (www.alt4kreativ.dk) , som han kalder ‘Mind Stafet’. I princippet det samme, bare suppleret med en række gode fortrykte spørgsmål.  Jeg benytter dog aldrig selv fortrykte ark, men elsker den simple tilgang. At tage et stykke papir, og bruger hvad man har. I denne proces benyttede vi deres medbragte ternede blokke, som I kan se på billedt.

Idestafetten: Hver deltager vælger en ide og skriver den foroven på et stykke papir. Helst med en god tittel. Dernæst beskriver ideejeren ideen så godt som muligt. Huske at anføre navn. Idearket sendes højre rundt. Ideerne rokere på denne måde, så alle får en ny ide ind fra venstre. Man sætter sig ind i den nye ide og med udgangspunkt i et ‘JA, og…’, giver sine input til ideen så den bliver bedre og hjælpes på vej. Øvelsen fortsætter til alle ideer har være hele vejen rundt, eller man afbryder. Min erfaring er at det er bedst med 5-10 prsoner i en runde. Max 10 personer hvis den skal hele vejen rundt. Med 10 personer skal man afsætte ca 1 time.

This entry was posted in Camp master jobs. Bookmark the permalink.

One Response to Fokus på sammenhængskraft i en afdeling

  1. Målet er sammenhængskraften i vores afdeling. En sammenhængskraft der gerne skulle udmønte sig som en glæde ved at løse opgaver og udfordringer i fællesskab. Men også en glæde ved at gå på arbejde. Vores administrerende direktør på Landscentret siger ”det skal være sjovt”. At det skal være lidt sjovt hver dag.
    TRYGHED i gruppen og ENGAGEMENT og FLOW i gruppen, hvor ENGAGEMENT og FLOW udmønter sig som en koncentration omkring afdelingens og de enkeltes opgaver, og TRYGHED udmønter sig som en glæde ved at løse opgaver og udfordringer i fællesskab giver fantastisk god mening.
    Dagens fysiske øvelser gav tryghed. Og de bidrager i særdeleshed til ”det skal være sjovt”.
    Konkret har vi lige nu og ind til videre udvalgt 3 ideer som vil blive søsat til os hver især, afdelingens og virksomhedens fælles bedste

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *